• Σύνδεσμοι
 • Επικοινωνία
Devoted to results
Always added value
We perceive Technology as a key success factor
Solving complex problems
Support business to grow and transform
 • Ταυτότητα
 • Ιστορία
 • Πιστοποιήσεις
 • Συνεργάτες
 • Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ) | www.espa.gr

   

  Ενδιάμεσος Φορέας ΕΠ Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) | www.efepae.gr

   

  Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. | www.ktpae.gr

   

  Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) | www.eiead.gr

   

  Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) | www.etean.gr

   

  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" | www.agrotikianaptixi.gr

Step-net.eu © 2021