• Σύνδεσμοι
 • Επικοινωνία
Devoted to results
Always added value
We perceive Technology as a key success factor
Solving complex problems
Support business to grow and transform
 • Στρατηγική
 • Συμβουλευτική γύρω από το Επιχειρείν
 • Συμβουλευτική Πληροφορικής
 • Συμβουλευτική Ανάπτυξης
 • Ποιότητα
 • Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

  Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα που τηρείτε στην επιχείρησή σας;

  Τι γνωρίζεται σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις νέες ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679/GDPR);

   

  Σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, κάθε Φυσικό ή Νομικό (τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα) Πρόσωπο, που τηρεί ή/και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οφείλει, έως τις 25.5.2018, να προσαρμόσει τις δραστηριότητές του σε ένα ανανεωμένο - και περισσότερο αυστηρό - νομικό πλαίσιο.

  Τα δεδομένα Προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι:

  • Όνομα / Διεύθυνση / usernames & passwords και γενικώς προσωπικά στοιχεία
  • Πληροφορίες Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
  • Πολιτικές πεποιθήσεις
  • Εισόδημα
  • Ποινικές διώξεις και καταδίκες
  • Πολιτιστικά χαρακτηριστικά
  • κ.λπ.

   


  Επιχειρήσεις που τηρούν και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι μεταξύ άλλων:

  • Ασφαλιστικές εταιρίες & Ασφαλιστικά Γραφεία
  • Νοσοκομεία & διαγνωστικά κέντρα
  • Φαρμακευτικές επιχειρήσεις,
  • Τράπεζες & Πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,
  • Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι,
  • Εταιρείες Δημοσκοπήσεων
  • Δικηγορικά Γραφεία - Συμβολαιογράφοι
  • Σωματεία και Ιδρύματα,
  • ΜΚΟ
  • ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και Φορείς Ιδιωτικής και Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολέγια, ΙΙΕΚ κ.λπ.)
  • Δημόσιοι Φορείς

   

  Η STEP, μπορεί να υποστηρίξει Φορείς & Επιχειρήσεις που διαχειρίζονται, τηρούν και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να  προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (γνωστός ως GDPR) και να πιστοποιηθούν (εφόσον το επιθυμούν) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001.

   

Step-net.eu © 2021